ตรวจ DNA จำเป็นแค่ไหน

การตรวจ DNA เป็นเทคโนโลยีการแพทย์ด้านพันธุกรรม โดยแพทย์จะวินิจฉัย DNA ของว่ามีความผิดปกติหรือไม่ แพทย์สามารถนำข้อมูลที่ได้มาเป็นแนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วยให้เหมาะสมและตรงจุดที่สุด นอกจากจะช่วยรักษาได้อย่างตรงจุดแล้ว การตรวจ DNA ยังช่วยในเรื่องการวางแผนดูแลรักษาสุขภาพระยะยาว เช่น การเลือกอาหาร วิตามินเสริม และการออกกำลังให้เหมาะสมกับร่างกายตนเอง เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากโรคต่างๆ เพราะDNAของเรามีความแตกต่างกัน การตรวจDNAเพื่อหาวิธีที่เหมาะสมที่สุดในการดูแลตัวเองจึงเป็นผลดีต่อสุขภาพในระยะยาว

ข้อดีของการตรวจ DNA มีอะไรบ้าง

การตรวจ DNA สามมารถช่วยป้องกันการเกิดโรค และเป็นประโยชน์ในการวางแผนรักษาของแพทย์  โดยแพทย์สามารถแนะนำให้ผู้ตรวจปรับเปลี่ยนวิธีการใช้ชีวิต ซึ่งถ้าตรวจ DNA แล้วเจอแนวโน้มที่เสี่ยงต่อการเกิดโรค ก็สามารถป้องกันการเกิดโรคได้ทันท่วงที

โรคทางพันธุกรรมเป็นโรคที่เกิดจากยีนผิดปกติที่ได้รับการถ่ายทอดมาจากพ่อแม่ ซึ่งผู้ป่วยบางรายมีโรคแต่ไม่ปรากฏอาการป่วยเช่น ธาลัสซีเมีย การตรวจ DNA จึงเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดในการวินิจฉัยและรักษาโรค นอกจากนี้การตรวจ DNA ยังสามารถวิเคราะห์ยีนที่มีแนวโน้มในการก่อให้เกิดโรคขึ้นได้ในภายหลัง ซึ่งแพทย์ก็จะสามารถช่วยป้องกันและวางแผนรักษาในระยะยาวได้เช่นกัน

การตรวจ DNA ยังช่วยป้องกันการแพ้ยาหรือโอกาสเสี่ยงต่อการแพ้ยาได้อีกด้วย โดยแพทย์จะพิจารณาจากการตอบสนองของยา หากในอนาคตผู้ป่วยต้องใช้ยาตัวนั้นๆ ทางแพทย์ก็จะทราบข้อมูลและสามารถเลือกใช้ยาหรือปรับขนาดยาให้มีผลข้างเคียงต่ำต่อผู้ป่วยอย่างเหมาะสม

การตรวจ DNA เพื่อวางแผนการมีบุตรในสามีและภรรยาสามารถช่วยตรวจสอบกรรมพันธุ์ที่อาจทำให้ลูกมีความเสี่ยงในการเกิดโรคทางพันธุกรรม อาทิเช่น โรคเลือดจางทาลัสซีเมีย  โรคจากยีนด้อยที่ถ่ายทอดบนโครโมโซมเอกซ์  ดาวน์ซินโดรม  หรือโรคที่ถ่ายทอดภาวะทางพันธุกรรมอื่นๆ

การตรวจ DNA ช่วยให้แพทย์สามารถวินิจฉัยอาการและรักษาผู้ป่วยได้แบบตรงจุด ซึ่งการวินิจฉัยโรคจากผลตรวจ DNA จะช่วยให้ทราบถึงตัวยาที่สามารถช่วยรักษาและเกิดผลข้างเคียงต่อผู้ป่วยน้อยที่สุดได้ ซึ่งเป็นการช่วยลดขั้นตอนและระยะเวลาในการหายาที่ตรงจุดให้กับผู้ป่วย และยังเป็นการลดความเสี่ยงต่อการเกิดผลข้างเคียงจากยาที่ไม่จำเป็นอีกด้วย

ใครบ้างที่ควรตรวจ DNA

  • นักกีฬาหรือผู้ที่ชอบออกกำลังกาย ตรวจ DNA ดูความสามารถในการนำออกซิเจนไปใช้ และวิเคราะห์โภชนาให้เหมาะกับร่างกาย
  • ผู้ที่ต้องการปรับโภชนาการให้เหมาะกับร่างกาย ตรวจ DNA เพื่อวิเคราะห์การเลือกกินอาหาร วิตามินและแร่ธาตุเสริมให้เหมาะสมกับร่างกายมากที่สุด
  • ผู้ที่ต้องการลดหรือควบคุมน้ำหนัก ตรวจ DNA เพื่อประเมินหาโปรแกรมลดน้ำหนักที่เหมาะสมกับร่างกายมากที่สุด
  • ผู้ที่มีอาการเจ็บป่วยเรื้อรัง ตรวจ DNA เพื่อวินิจสาเหตุของอาการได้อย่างละเอียด และสามารถหาวิธีรักษาได้อย่างจำเพาะเจาะจง
  • ผู้ที่ต้องการดูแลสุขภาพตรวจ DNA เพื่อเลือกวิธีการดูแลร่างกายให้เหมาะสมที่สุด เพื่อป้องกันโรคที่มีแนวโน้มว่าจะเกิดได้ในอนาคต
  • ผู้ที่กำลังวางแผนมีบุตร ตรวจ DNA เพื่อตรวจสอบกรรมพันธุ์ที่อาจทำให้ลูกมีความเสี่ยงในการเกิดโรคทางพันธุกรรม

การตรวจดีเอ็นเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยให้คุณเพิ่มศักยภาพในการออกกำลังกายหรือเฝ้าระวัง และเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตให้ไม่ประมาทหรือป้องกันโรคที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้