โรคผื่นลมพิษ เกิดจากอะไร

เป็นโรคผิวหนังที่มีลักษณะเป็นหนองและผื่นแดงบนผิวหนัง ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ แต่สาเหตุหลักที่สำคัญที่สุดคือการตอบสนองของร่างกายต่อการติดเชื้อหรือการยับยั้งของระบบภูมิคุ้มกัน 

สาเหตุที่ทำให้เกิดโรคผื่นลมพิษ

การวินิจฉัยโรคผื่นลมพิษมักจำเป็นต้องใช้การวินิจฉัยทางคลินิก และอาจต้องทำการตรวจเพิ่มเติม เช่น การเก็บตัวอย่างเนื้อเยื่อผิวหนังหรือการตรวจเลือด เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงที่ทำให้เกิดโรคผื่นลมพิษ การรักษาโรคขึ้นอยู่กับสาเหตุและอาการของผู้ป่วย หากคุณคิดว่าคุณหรือคนใกล้ชิดของคุณอาจมีอาการโรคผื่นลมพิษ

ตรวจโรคผื่นลมพิษได้อย่างไรบ้าง

  1. การตรวจสอบอาการและประวัติ สอบถามเกี่ยวกับอาการที่คุณรู้สึก เช่น อาการบวม ร้อนระคายเคือง หรือปวด และประวัติการใช้ยาหรือการรับประทานอาหารที่อาจเป็นสาเหตุ

  2. การตรวจสอบร่างกาย จะตรวจสอบผื่นบนผิวหนังของคุณเพื่อดูลักษณะและลักษณะของโรค โดยรวมถึงการตรวจสอบร่างกายเพื่อตรวจหาอาการอื่น ๆ ที่อาจเกี่ยวข้องกับโรค

  3. การตรวจเลือดอาจช่วยในการวินิจฉัยโรค โดยเฉพาะการตรวจจำนวนเซลล์เม็ดแดงและเซลล์เม็ดขาว เพื่อหาความเสียหายที่เกิดขึ้น

  4. การตรวจสอบเนื้อเยื่อผิวหนัง  อาจมีการเก็บตัวอย่างเนื้อเยื่อผิวหนังเพื่อตรวจสอบในห้องปฏิบัติการ

  5. การตรวจโดยแพทย์ ในบางกรณีที่สงสัยว่าโรคอาจมีสาเหตุจากการติดเชื้อ เช่น เฮอร์เปสไซเดียมซอร์คอกซิส แพทย์อาจทำการตรวจแพทย์แพนเหตุ (Punch biopsy) เพื่อรับตัวอย่างเนื้อเยื่อผิวหนังเพื่อตรวจวิเคราะห์

  6. การตรวจเลือด (Blood tests) เป็นการทดสอบระบบภูมิคุ้มกัน เช่น การตรวจสอบการมีเซลล์แมงกานีส และการตรวจสอบการมีภูมิคุ้มกันในกระแสเลือด 

  7. การตรวจสอบระบบทางเดินอาหาร เช่น การตรวจสอบเนื้อจากการตัดต่อในทางเดินอาหาร