5 โรคร้ายแรง

ที่พบในคนไทยมากที่สุด

5 โรคร้าย ที่พบในคนไทยในปัจจุบัน

โรคร้ายที่ทุกวันนี้มีเพิ่มมากขึ้นในสังคม แม้ว่าโรคเหล่านี้จะมีชื่อเป็นที่รู้จัก และรักษาได้ แต่ก็ไม่ควรที่จะประมาท เพราะอย่างน้อยการป้องกัน ก็ย่อมดีกว่ามารักษาในภายหลัง

1. โรคมะเร็ง

สถิติการเป็นมะเร็งของคนไทยนั้นเพิ่มสูงขึ้นถึง 70,000 คน และมีแนวโน้มจะสูงขึ้นเรื่อย ๆ มะเร็งยังครองแชมป์การเป็นโรคที่มีคนเป็นมากที่สุดในประเทศ และมีผู้เสียชีวิตไปด้วยโรคนี้ถึงปีละ 50,000 คนที่พบมากที่สุด คือ มะเร็งตับ รองลงมาคือมะเร็งลำไส้ใหญ่และปอด ( อ้างอิงจากผลวิจัยปี 2546)

2. โรคหลอดเลือดหัวใจ

สาเหตุของโรค เกิดจากการที่ไขมันไปจับ หรือเกาะผนังของหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจ จนตีบและแคบลง ทำให้หลอดเลือดมีอาการอักเสบ ร่างกายจึงต้องส่งเม็ดเลือดขาวมาทำการซ่อมแซม ก็ยิ่งทำให้เม็ดเลือดเหล่านี้ เข้าไปอุดตันทางเดินเลือด จนเลือดไม่อาจถูกส่งไปเลี้ยงหัวใจได้ ทำให้กล้ามเนื้อหัวใจตายจากการขาดเลือด ส่งผลให้หัวใจยุดเต้นอย่างเฉียบพลัน และเสียชีวิตอย่างรวดเร็ว

3. โรคเบาหวาน

เบาหวานแบ่งเป็น 2 ชนิด คือ เบาหวานชนิดที่ภูมิคุ้มกันทำลายตัวเอง หรือที่เรียกกันว่า โรคภูมิต้านทานตัวเอง หรือ ออโตอิมมูน (autoimmune) ส่วนอีกชนิดนึงคือ เบาหวานที่ยังไม่สามารถหาสาเหตุที่แน่ชัดได้ แต่ส่วนใหญ่จะเป็นมาจากพันธุกรรม และเป็นเบาหวานชนิดที่คนเป็นมากที่สุด

4. โรคความดันโลหิตสูง

หรือโรคภาวะความดันโลหิตสูง โดยมีความดันสูงถึง 140/90 มิลลิเมตร ขึ้นไป (ปกติจะอยู่ที่ 90 – 119/60 – 79 มิลลิเมตร) ความดันโลหิตสูงแบ่งออกเป็น 2 ชนิด ชนิดแบบที่ไม่ทราบสาเหตุ (Essential hypertension) พบได้สูงถึง 90 – 95% ชนิดแบบทราบสาเหตุ (Secondary hypertension) พบแค่ 5 – 10% ของผู้ป่วย

5. วัณโรคที่มากับอากาศ

โรคปอดอักเสบ เป็นโรคระบบทางเดินหายใจชนิดเดียวกัน ซึ่งเกิดจากเชื้อแบคทีเรียชื่อว่า มายโคแบคทีเรียม ทูเบอร์คูโลสิส (Mycobacterium tuberculosis) ซึ่งมีแนวโน้มของผู้ป่วยรายใหม่ เพิ่มสูงขึ้นถึงปีละ 70% ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 15 – 44 ปี โรคนี้เป็นโรคเรื้อรัง และสามารถติดต่อสู่คนอื่นได้ง่าย

โรคทุกโรคสามารถรักษาได้หาย หากรู้เร็ว ฉะนั้นการตรวจสุขภาพเป็นประจำจะช่วยให้รู้ก่อน ป้องกันได้ก่อน
.
.
🧬Lab ที่ตรวจอย่างรวดเร็ว มั่นใจได้ ทราบผลไว
.
.
————————
📞สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
Tel. 02 118 3608, 082 046 6459
Line ID. @uwellness
www.uwellness.tech