โปรแกรม ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็ง

สำหรับ ผู้หญิง และผู้ชาย

มะเร็ง (Cancer) คือ กลุ่มของโรคที่เกิดเนื่องจากเซลล์ของร่างกายมีความผิดปกติ ที่ DNA หรือสารพันธุกรรม ส่งผลให้เซลล์มีการเจริญเติบโต มีการแบ่งตัวเพื่อเพิ่มจำนวนเซลล์ รวดเร็ว และมากกว่าปกติ ดังนั้น จึงอาจทำให้เกิดก้อนเนื้อผิดปกติ และในที่สุดก็จะ ทำให้เกิดการตายของเซลล์ในก้อนเนื้อนั้น เนื่องจากขาดเลือดไปเลี้ยง เพราะการ เจริญเติบโตของหลอดเลือด ถ้าเซลล์พวกนี้เกิดอยู่ในอวัยวะใดก็จะ เรียกชื่อ มะเร็ง ตามอวัยวะนั้นเช่น มะเร็งปอด มะเร็งสมอง มะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูก มะเร็ง เม็ดเลือดขาว มะเร็งต่อมน้ำเหลือง และมะเร็งผิวหนัง เป็นต้น

เท่าที่มีรายงานไว้ใน ขณะนี้ มะเร็งที่พบในร่างกายมนุษย์มีมากกว่า 100 ชนิด มะเร็งแต่ละชนิดจะมีการ ดำเนินของโรคไม่เหมือนกัน เช่น มะเร็งปอด มะเร็งสมอง จะมีการดำเนินชนิดของ โรค ที่รุนแรง ผู้ป่วยจะมีชีวิตการอยู่รอดสั้นกว่าผู้ป่วยมะเร็งผิวหนัง เป็นต้น 

ฉะนั้นการตรวจมะเร็งจึงเป็นการป้องกันตั้งแต่เนินๆ การพบเชื้อก่อน รักษาก่อนมีโอกาสรักษาให้หายได้ก่อนที่จะเป็นเชื้อร้าย

อาการของโรคมะเร็ง

หากพบอาการผิดปกติต่างๆ ดังนี้ควรรีบมาพบแพทย์ทันที

สาเหตุและปัจจัยเสี่ยงของโรคมะเร็ง

  • ผู้ที่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี มีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งตับมากขึ้น
  • การติดเชื้อพยาธิใบไม้ในตับ ในกรณีที่ชอบรับประทานอาหารแบบสุกๆ ดิบๆ มีความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งท่อน้ำดี
  • การติดเชื้อ HPV มีความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งหลังโพรงจมูกและมะเร็งปากมดลูกมากขึ้น
  • ผู้ที่ชอบดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งกระเพาะอาหาร มะเร็งตับมากขึ้น
  • ผู้ได้รับรังสีอัลตราไวโอเลตจากแสงแดดเป็นเวลานาน มีความเสี่ยงเป็นมะเร็งผิวหนังมากขึ้น
  • ผู้ที่สูบบุหรี่ มีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งช่องปาก มะเร็งปอดมากขึ้น
  • สารอะฟลาทอกซินที่ปนเปื้อนอยู่ในอาหารและเครื่องดื่ม โดยเฉพาะในถั่ว เสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งตับ
  • สารก่อมะเร็งในอาหารจำพวกปิ้ง ย่าง ทอด โดยเฉพาะเนื้อที่ย่างหรือปิ้งจนไหม้เกรียม เสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งหลายชนิด
  • สารไฮโดรคาร์บอน เป็นสารเคมีที่ใช้ในการถนอมอาหารอย่างไนโตรซามิน ซึ่งเป็นสีย้อมผ้าที่นำมาใช้เป็นสีผสมอาหาร มีความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งหลายชนิด
  • เกิดจากความผิดปกติภายในร่างกายจากสารพันธุกรรม เช่น มะเร็งอัณฑะ กลุ่มโรคมะเร็งเต้านม รังไข่

การเตรียมตัวก่อนการตรวจ