ชิคุนกุนยา หรือไข้เลือดออก เช็คให้ชัวร์

ชิคุนกุนยา (Chikungunya) เป็นโรคติดเชื้อที่เกิดจากไวรัสชิคุนกุนยา (Chikungunya virus, CHIKV) โรคนี้มียุงเป็นพาหะที่สำคัญ 2 ชนิด ได้แก่ ยุงลายบ้าน (Aedes aegypti) และยุงลายสวน (Aedes albopictus) ซึ่งมักออกดูดเลือดในเวลากลางวันสัตว์ที่เป็นแหล่งรังโรคตามธรรมชาติของเชื้อนี้มีหลายชนิดรวมไปถึงนกและหนูด้วย โดยส่วนใหญ่จะพบโรคนี้ในพื้นที่เขตร้อน ๆ เช่นภูมิภาคเอเชียและแอฟริกา

ชิคุนกุนยา กับ ไข้เลือดออก ต่างกันยังไง

โรคชิคุนกุนยา

เกิดจากการติดเชื้อไวรัสที่มียุงลายเป็นพาหะ โดยผู้ป่วยมักมีไข้และปวดข้อต่อ ซึ่งอาการของโรคนี้จะค่อยๆ ดีขึ้นเอง

อาการ : ไข้สูงอย่างเฉียบพลัน, ตาแดง มีผื่นแดง, ปวดข้อ ปวดกล้ามเนื้อ, ไม่มีเกล็ดเลือดต่ำจนเลือดออก, รักษาตามอาการ พักผ่อนให้เพียงพอ

ไข้เลือดออก

โรคติดต่อที่เกิดจากเชื้อไวรัสเดงกี่ แพร่สู่ร่างกายคนจากการกัดของยุงลายตัวเมีย ผู้ป่วยจะมีไข้สูง มีอาการป่วยรุนแรงกว่าไข้หวัดธรรมดา

อาการ : ไข้สูงลอย, ผื่นแดงจำนวนมาก, ปวดเมื่อยน้อยกว่า, เกล็ดเลือดต่ำ-มีเลือดออก, ควรรีบพบแพทย์ทันทีถ้ามีอาการ

อาการของโรคชิคุนกุนยา

อาการมักจะหายภายในหนึ่งสัปดาห์ ยกเว้นอาการปวดข้อและกล้ามเนื้อซึ่งอาจรุนแรงและมีอาการต่อเนื่องเป็นเวลาหลายเดือนหรือหลายปี  โดยปกติแล้วไข้ชิคุนกุนยาจะไม่ทําให้เกิดอาการรุนแรงหรือเสียชีวิต แต่หากเป็นโรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน หรือโรคหัวใจ หรืออายุ 65 ปีขึ้นไป ความเสี่ยงที่จะมีอาการรุนแรงจะเพิ่มมากขึ้น

การรักษาโรคชิคุนกุนยา

ปัจจุบันยังไม่มียาจำเพาะในการกำจัดไวรัสที่ก่อให้เกิดโรคชิคุนกุนยา การรักษาที่ดีที่สุดคือการพักผ่อนและรับประทานยาเพื่อบรรเทาอาการ เบื้องต้น

การป้องกันโรคชิคุนกุนยา

ยังไม่มีวัคซีนป้องกันไข้ชิคุนกุนยา โรคนี้ติดต่อจากยุงสู่คน การหลีกเลี่ยงการถูกยุงกัดเป็นการป้องกันที่ดีที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าต้องเดินทางไปยังพื้นที่ที่มีการระบาดของโรค