บริการตรวจโควิด 19

ANTIGEN TEST KIT

500.- /ท่าน

ตรวจโควิด 19 | ATK

Rapid Antigen Test Kit

Antigen Test เป็นการตรวจคัดกรอง SARS-Cov-2 ซึ่งเป็นไวรัสที่ทำให้เกิด COVID-19 มีการทดสอบโดยใช้ผ้าเช็ดทำความสะอาด ไม่ใช่การตรวจเลือด Antigen Rapid Test เป็นเครื่องมือเบื้องต้นที่ใช้ในการคัดกรอง COVID-19 หากผลเป็นบวกจะต้องตรวจสอบด้วยเครื่องมือมาตรฐาน (Gold Standard) ซึ่งเป็น RT-PCR อีกครั้ง

หมายเหตุ

  • ราคานี้รวมใบรับรองจากห้องปฏิบัติการและบันทึกในระบบ “หมอพร้อม”
  • บริการนอกสถานที่สำหรับ 20 ท่านขึ้นไป
  • บริการนอกสถานที่ออกใบรับรองผลภายใน 2 ชั่วโมง หลังทดสอบเสร็จ

การตรวจ ATK

Rapid Antigen Test

ข้อดี

ข้อจำกัด

  • อาจไม่พบการติดเชื้อหากมีการติดเชื้อน้อย
  • คุณต้องรอ 3-5 วันจึงจะตรวจพบการติดเชื้อเพิ่มเติม
  • ต้องรอเชื้อแสดง 5-14 วันจึงจะแม่นยำ
  • เมื่อตรวจพบผลบวก (+) ต้องทำการทดสอบซ้ำเพื่อยืนยันผลด้วยวิธี RT-PCR