บริการตรวจ COVID-19
สำหรับลูกค้าองค์กร

บริการตรวจ COVID-19 Test สำหรับลูกค้าหน่วยงาน ที่ต้องปฎิบัติงานที่ต้องอยู่รวมกันเป็นหมู่มาก เช่น โรงงาน หรือบริษัทห้างร้านขนาดใหญ่ที่มีจำนวนมาก ตั้งแต่ 20 คนขึ้นไป บริษัท ยูเวลเนส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด พร้อมให้บริการในการตรวจ Covid-19 Test แบบ RT-PCR และ ATK (Rapid Antigen Test Kit) และยังให้บริการสำหรับผู้จัดงานแสดงต่างๆ เพื่อคัดกรองก่อนเข้าร่วมงาน อาทิเช่น งานเลี้ยงสังสรรค งานการกุศล หรืองานที่มีผู้เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ส่งผลแล็บภายใน 24 ชั่วโมง

RT-PCR นอกสถานที่

จำนวน 21-100 ท่าน
฿ 1,800 บาท/ท่าน
 • ราคาไม่รวมใบรับรองแพทย์
 • ส่ง "ใบรับรองผลแล็บ" ภายใน 24 ชั่วโมง
 • นอกเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล มีค่าเดินทางเพิ่มเติม
Popular

RT-PCR นอกสถานที่

จำนวน 101 ท่านขึ้นไป
฿ 1,600 บาท/ท่าน
 • ราคาไม่รวมใบรับรองแพทย์
 • ส่ง "ใบรับรองผลแล็บ" ภายใน 24 ชั่วโมง
 • นอกเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล มีค่าเดินทางเพิ่มเติม
Popular

ATK นอกสถานที่

จำนวน 50 ท่านขึ้นไป
฿ 500 บาท/ท่าน
 • ราคาไม่รวมใบรับรองแพทย์
 • ส่ง "ใบรับรองผลแล็บ" ภายใน 24 ชั่วโมง
 • นอกเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล มีค่าเดินทางเพิ่มเติม
Popular

องค์กรหรือสถานที่แบบไหนที่ควรตรวจ Covid-19 Test

 • สถานที่ ที่จำเป็นต้องทำงานอยู่เพื่อนร่วมงานในพื้นที่จำกัดหรือต้องอยู่ใกล้กัน
 • สถานที่ ที่ไม่สามารถทำงาน Work From Home ได้
 • สถานที่ ที่จำเป็นต้องมีการติดต่อกับบุคคลภายนอกบ่อยครั้ง
 • องค์กร ที่ต้องการเอกสารเพื่อใช้ยืนยันการตรวจ
 • สถานที่ จัดงานเลี้ยง หรืองานกิจกรรมต่างๆ ที่ต้องมาอยู่ร่วมกันเป็นจำนวนมาก จำเป็นต้องคัดกรองก่อนเข้างาน (ตรวจ ATK)
 • ตลาดต่างๆ ที่ต้องการให้เห็นถึงความปลอดภัยของผู้ขายในตลาด ออกใบรับรองการตรวจ Covid-19 Test สำหรับตลาด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม