กินเค็ม เสี่ยงโรค

คนไทยส่วนใหญ่จะมีพฤติกรรมการเติมเครื่องปรุงรส เช่น น้ำปลา เกลือ หรือซอสปรุงรส ในการประกอบ อาหารหรือเติมลงในอาหารโดยตรง เพื่อเพิ่มรสชาติของอาหาร ทำให้คนไทยเสี่ยงได้รับปริมาณโซเดียมเกินกว่า ความต้องการในแต่ละวัน ส่งผลให้ร่างกายได้รับโซเดียมในปริมาณสูงเกินความต้องการ จึงต้อง ขับโซเดียมส่วนที่เกินออกจากร่างกาย แต่โซเดียมยังเป็นสารที่จำเป็นต่อร่างกาย โซเดียมเป็นแร่ธาตุสำคัญที่เกี่ยวกับ สมดุลน้ำของร่างกาย ซึ่งจะได้รับจากอาหารเป็นหลัก ร่างกายไม่สามารถขาดโซเดียมได้ จึงยังต้องบริโภคอยู่ภายใต้ การจำกัดในปริมาณที่เหมาะสม ไม่ควรบริโภคเกิน 2,000 มิลลิกรัมต่อวัน หรือประมาณ 1 ช้อนชา และถ้าหากเปลี่ยน เกลือเป็นน้ำปลา ไม่ควรบริโภคน้ำปลาเกิน 4 ช้อนชาต่อวัน

การกินอาหารรสเค็มมีข้อเสียหลายประการ และเป็นหนึ่งในสาเหตุที่นำไปสู่ปัญหาสุขภาพต่างๆ เช่น

การบริโภคโซเดียมมากเกินไปสามารถเพิ่มระดับความดันโลหิต ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้หัวใจและหลอดเลือดเกิดความตึงเครียด

การบริโภคเกลือมากเกินไปอาจสร้างภาระให้กับไต อาจทำให้ไตเสียหายหรือทำให้ภาวะไตแย่ลงได้

การบริโภคเกลือในปริมาณสูงอาจทำให้ร่างกายกักเก็บน้ำไว้เกิน ทำให้ท้องอืดและบวม โดยเฉพาะที่มือ เท้า และข้อเท้า

ความดันโลหิตสูงซึ่งเป็นผลมาจากการบริโภคเกลือมากเกินไปเป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญสำหรับโรคหัวใจ รวมถึงอาการหัวใจวายและโรคหลอดเลือดสมอง

เกลือในอาหารมากเกินไปอาจทำให้ร่างกายขับแคลเซียมออก ซึ่งจำเป็นต่อการรักษากระดูกให้แข็งแรง ซึ่งอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคกระดูกพรุนได้

อาหารรสเค็มอาจทำให้เยื่อบุกระเพาะอาหารระคายเคือง นำไปสู่ปัญหาทางเดินอาหาร เช่น กรดไหลย้อน โรคกระเพาะ และแผลในกระเพาะอาหาร

ลดการกินเค็ม ลดเสี่ยงโรค