คลื่นไฟฟ้าหัวใจ EKG คืออะไร บอกอะไรได้บ้าง

Electrocardiogram (EKG) คือ การตรวจความสมบูรณ์ของการทำงานไฟฟ้าหัวใจ เพื่อตรวจหาความผิดปกติ ที่อาจจะเกิดขึ้น หรือได้เกิดขึ้นไปแล้ว ซึ่งการตรวจหัวใจแบบ EKG นั้นสามารถนำไปเป็นส่วนหนึ่งในการวินิจฉัยโรคต่าง ๆ ที่มีผลต่อหัวใจได้ ดังนั้นการตรวจ EKG จึงเป็นทางเลือกที่ดีที่เราควรเลือกเพื่อให้มั่นใจว่าการทำงานของหัวใจเรานั้นยังปกติอยู่ 

คลื่นไฟฟ้าหัวใจ สามารถบอกอะไรได้บ้าง

ข้อดีของการตรวจ EKG

เมื่อได้รับการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจแล้ว จะสามารถทำการบอกโรคได้ทันที สามารถบอกได้เลยว่าพบความผิดปกติต่อหัวใจอะไรบ้าง แต่หากผลออกมาว่าคนไข้ไม่มีอาการ ก็จะไม่ได้ยืนยัน 100% ว่าคนไข้จะไม่มีความผิดปกติของหัวใจ จำเป็นต้องไปทำการสืบค้นเรื่องของโรคหัวใจต่อ ในกรณีที่แพทย์ที่ทำการตรวจยังมีความสงสัยว่าคนไข้จะมีปัญหาด้านโรคหัวใจมาก ๆ