โรคอ้วน น้ำหนักเกินเสี่ยงโรคเรื้อรัง

โรคอ้วน เกิดจากร่างกายมีระดับไขมันสะสมที่มากกว่าปกติ อันเนื่องมาจากการได้รับพลังงานมากกว่าความสามารถในการเผาผลาญพลังงานของร่างกาย เมื่อร่างกายเผาผลาญพลังงานที่ได้รับมาไม่หมดก็จะเกิดการสะสมอยู่ในรูปไขมันเอาไว้ตามส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย เนื่องจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่เร่งรีบและละเลยสุขภาพของตนเอง อย่างไรก็ตามเราสามารถป้องกันโรคอ้วนที่เป็นสาเหตุของโรคอื่น ๆ ได้ด้วยการดูแลสุขภาพตนเองให้ถูกสุขลักษณะอยู่เสมอ หรือหากเข้าข่ายโรคอ้วนก็ควรเข้ารับการรักษาโดยเร็วเพื่อไม่ให้พัฒนากลายเป็นโรคร้ายแรงที่เป็นอันตรายกว่าเดิม

อาการเสี่ยงของโรคอ้วน

โรคอ้วน ส่งผลเสียต่อสุขภาพอย่างไรบ้าง

สาเหตุของโรคอ้วน

การป้องกันโรคอ้วน