โปรตีน จำเป็นแค่ไหน

โปรตีน คือ พอลิเมอร์ของกรดอะมิโนที่ประกอบกันเป็นสายยาว โดยมีมากกว่าถึง 20 ชนิด จัดเรียงตัวกันไปในแบบต่างๆ รวมถึงมีโครงสร้าง และหน้าที่แตกต่างกันไปตามการจัดเรียงนั้นๆ

ประโยชน์ของ โปรตีน

ปริมาณการรับโปรตีนของผู้คนแต่ละวัย

ควรได้รับโปรตีนประมาณ 7 ออนซ์ หรือประมาณ 200 กรัมต่อวัน

ควรได้รับโปรตีนประมาณ 6 ออนซ์ หรือประมาณ 170 กรัมต่อวัน

ควรได้รับโปรตีนประมาณ 5 ออนซ์ หรือประมาณ 142 กรัมต่อวัน

นอกจากการรับประทานสารโปรตีนให้เพียงพอ การพิจารณาปริมาณไขมันในอาหารที่อุดมไปด้วยโปรตีนก็เป็นสิ่งสำคัญ ดังนั้นควรเน้นรับประทานอาหารที่มีโปรตีนสูงและมีไขมันอิ่มตัวต่ำ อีกทั้งการรับประทานอาหารที่มีโปรตีนสูง ยังช่วยลดโอกาสการเสียชีวิตก่อนวัยอันควร และลดโอกาสการเกิดโรคร้าย เช่น โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคเบาหวาน มะเร็งบางชนิดได้แต่ถ้ารับประทานโปรตีนมากเกินไป ทำให้ร่างกายมีโปรตีนสะสมมากอาจเกิดภาวะต่างๆ ที่ให้โทษต่อสุขภาพได้

หากพบความผิดปกติใดๆ ก็ตาม ควรปรึกษาแพทย์เพื่อหาแนวทางแก้ไขด้วยการปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิต หรืออาจจำเป็นต้องรักษาด้วยยา ทั้งนี้เพื่อให้การทำงานของร่างกายกลับมาใกล้เคียงปกติมากที่สุด หรือชะลอการดำเนินโรคไม่ให้ลุกลาม