โรคหลอดเลือดหัวใจ

…ภัยร้ายที่ใกล้ตัวคุณมากขึ้นทุกวัน

โรคหลอดเลือดหัวใจ

 หนึ่งในโรคที่เรามักพบเห็นกันได้บ่อยในปัจจุบันนี้ จากการรายงานของกระทรวงสาธารณสุขพบว่า โรคที่เกี่ยวกับหัวใจและหลอดเลือดเป็น สาเหตุการทำให้เกิดภาวะความเจ็บป่วยมากที่สุดอีกด้วย สาเหตุหลักของการเกิดโรคเกี่ยวกับหลอดเลือดหัวใจมาจากปัญหาค่าดัชนีมวลกายมากเกินน้ำหนัก หรือ ที่เรารู้จักกันดีว่าเป็นโรคอ้วนนั่นเอง ซึ่งจากการสำรวจในปี พ.ศ. 2562 พบว่าค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาลมีมูลค่าสูงถึง 5,580.8 ล้านบาทเลยทีเดียว

สาเหตุของโรคหลอดเลือดหัวใจ

เป็นโรคที่เกิดจากหลอดเลือดแดงที่ส่งไปเลี้ยงหัวใจเกิดการตีบ และตัน เนื่องจากมีปริมาณของเจ้าไขมันตัวร้ายไปสะสมอยู่บริเวณผนังของหลอดเลือด ซึ่งส่งผลให้เยื่อบุผนังหลอดเลือดชั้นในมีความหนามากกว่าเดิมแน่นอนว่า เมื่อเยื่อบุชั้นในของผนังหลอดเลือดมากกว่าเดิมจะทำให้หลอดเลือดตีบตัน หรือแคบลงอีกด้วย ซึ่งเป็นผลร้ายต่อการนำเลือดไปเลี้ยงหัวใจได้ไม่เพียงพอส่งผลให้หัวใจขาดเลือด

หากบุคคลภายในครอบครัว ไม่ว่าจะเป็น ปู่ ย่า ตา ยาย พ่อ เเม่ พี่ น้อง มีอาการป่วยด้วยโรคหลอดเลือดหัวใจ โอกาสเสี่ยงที่จะเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจในรุ่นลูกก็มีเช่นกัน และหากมีอายุเพิ่มมากขึ้น การเสื่อมสภาพของหลอดเลือดจะเพิ่มสูงขึ้นตามมาอีกด้วย ในเพศชายจะมีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจมากกว่าเพศหญิงที่มีประจำเดือน ทว่าหากเป็นในเพศหญิงที่หมดประจำเดือนแล้วจะมีโอกาสเสี่ยงสูงใกล้เคียงกับเพศชายอีกเช่นกัน

อาการที่พบบ่อยของโรคหลอดเลือดหัวใจ

ปัจจัยเสี่ยงของโรคหลอดเลือดหัวใจ

การไม่ยอมออกกำลังกาย เหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อโรคหลอดเลือดหัวใจทั้งสิ้นเลยทีเดียว

การรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจ

ส่วนใหญ่สามารถทำการรักษาผู้ป่วยได้ด้วยยา

โรคหลอดเลือดหัวใจยังสามารถป้องกันได้โดยการปรับลดพฤติกรรมต่าง ๆ ที่เสี่ยงต่อสุขภาพ อาทิ การเลิกสูบบุหรี่ การควบคุมปริมาณอาหาร และการกำจัดความเครียด หากิจกรรมผ่อนคลายทำ เหล่านี้จะช่วยลดความเสี่ยงในโรคหลอดเลือดหัวใจได้อีกด้วย การออกกำลังกายเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ป้องกันได้ดีที่สุด โดยการออกกำลังกายต่อเนื่องต้องมากกว่า 10 นาทีขึ้นไป ซึ่งหากเราไม่ต้องการวิ่ง คาร์ดิโอ หรือว่ายน้ำ เล่นเวท หรือออกกำลังกายด้วยกิจกรรมหนัก ๆ ทว่าเรายังสามารถออกกำลังกายผ่านวิธีการทำงานบ้านได้อีกด้วย

            โรคหลอดเลือดหัวใจสามารถป้องกันได้ เพียงแค่รู้จักวิธีการออกกำลังกายที่ถูกวิธี  ลดความวิตกกังวลลง หมั่นดูแลรักษาสุขภาพร่างกายตนเองอยู่เสมอ และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเอง เพียงเท่านี้เราก็สามารถลดความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดหัวใจได้แล้ว