Waist Hip Ratio WHR คำนวณเส้นรอบเอวและน้ำหนักแทน BMI

ปัจจุบันคนไทยรู้จัก BMI หรือดัชนีมวลกาย ที่เป็นเครื่องมือที่ใช้วัดไขมันในร่างกายแบบง่าย ๆ ที่คำนวณจากส่วนสูงและน้ำหนัก ซึ่งจะบอกได้ว่า คุณเป็นโรคอ้วนหรือภาวะน้ำหนักเกินหรือไม่ โดยเป็นตัวตรวจสภาวะสุขภาพเบื้องต้นเท่านั้น อย่าชะล่าใจว่าสุขภาพดีหาก BMI อยู่ในระดับปกติ

งานวิจัยจาก WHO มีวิธีการคำนวณอีกอย่างหนึ่งที่ใช้วัดไขมันและบ่งชี้ถึงภาวะสุขภาพของคุณ ตลอดจนความเสี่ยงต่อการเป็นโรคอ้วนนั้นคือ การคำนวณค่า WHR (Waist to hip Ratio) หรือการคำนวณอัตราส่วนของรอบเอวต่อรอบสะโพก ช่วยทำนายความเสี่ยงการเสียชีวิตจากโรคอ้วนในบางคนได้แม่นยำกว่าดัชนีมวลกาย หรือ BMI

การคำนวณหาค่า WHR (Waist to hip Ratio)

ความยาวของรอบเอว (นิ้ว) / ความยาวของรอบสะโพก (นิ้ว)

ตัวอย่าง

ความยาวรอบเอว 25 นิ้ว

ความยาวรอบสะโพก 35 นิ้ว

WHR = 25/35 = 0.71

ค่ามาตรฐานของ WHR (Waist to hip Ratio)

ผู้หญิงผู้ชาย
มากกว่า 0.85 = น้ำหนักเกินมากกว่า 0.90 = น้ำหนักเกิน
ไม่เกิน 0.85 = น้ำหนักมาตรฐานไม่เกิน 0.90 = น้ำหนักมาตรฐาน

วิธีการวัดเส้นรอบเอวและสะโพก

วัดตรงระดับสะดือพอดี โดยวัดในช่วงหายใจออก ให้สายวัดแนบกับลำตัว ไม่รัดแน่น 

วัดจากจุดที่กว้างที่สุดของบั้นท้ายของเรา แต่ด้วยความที่ขนาดสะโพกและบั้นท้ายผู้หญิงและผู้ชายต่างกัน จุดที่กว้างที่สุดอาจจะอยู่ข้างบน ข้างล่าง

สำหรับคนที่ยังไม่เข้าเกณฑ์ ไม่ควรละเลยการควรดูแลสุขภาพ การใช้เกณฑ์อัตราส่วนรอบเอวต่อสะโพกเป็นเพียงวิธีประเมินเบื้องต้นเท่านั้น หากต้องการความแม่นยำมากขึ้นควรตรวจด้วยเครื่องตรวจมวลไขมันด้วย และหากพบว่ามีมวลไขมันในช่องท้องหรือไขมันในพุงของเรามากเกินไป ควรรีบกำจัดไขมันนั้นออก เพื่อป้องกกันไม่ทำให้เราอ้วนลงพุง และเกิดโรคร้ายต่าง ๆ ตามมา