ไบโพลาร์ โรคอารมณ์ 2 ขั้ว

“ไบโพลาร์” มาจากโรคทางจิตเวชชนิดหนึ่งที่คนเข้าใจในภาพรวมว่าเป็นคนที่เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้าย เดี๋ยวดีใจเสียใจสลับกันไปมา ซึ่งก็ถือว่าเป็นความเข้าใจที่ไม่ผิด ไบโพลาร์ คือ โรคที่มีความผิดปกติทางอารมณ์ โดยมีการเปลี่ยนแปลงของอารมณ์สองแบบที่ต่างกันสุดขั้วสลับไปมา ระหว่างช่วงที่อารมณ์ดีหรือก้าวร้าวผิดปกติ (Mania) กับ อารมณ์ซึมเศร้าผิดปกติ (Depression) โดยในแต่ละช่วงอารมณ์อาจอยู่นานเป็นสัปดาห์หรือเป็นเดือน โดยสามารถมีช่วงอารมณ์ปกติคั่นกลางได้

อาการของโรคไบโพลาร์

มีลักษณสลับกัน คือ ภาวะอารมณ์ดีผิดปกติและภาวะซึมเศร้าสลับกัน อาการที่สังเกตได้เด่นชัดมีดังนี้

 • รู้สึกตื่นตัวมากกว่าปกติอยู่ตลอดเวลา 
 • อารมณ์ดีอย่างไม่สมเหตุผล อยู่ไม่นิ่ง
 • โต้ตอบต่อสิ่งเร้าอย่างรวดเร็ว รุนแรง หงุดหงิด โกรธง่าย
 • ไม่มีเหตุผล ขาดความยั้งคิด
 • ทำกิจกรรมหลายกิจกรรมในคราวเดียวกัน 
 • คิดเร็ว พูดเร็ว เปลี่ยนแปลงความคิดอย่างรวดเร็ว เปลี่ยนเรื่องพูดบ่อย
 • มีความต้องการทางเพศสูง
 • ประมาท ตัดสินใจได้ไม่ดี มีความผิดพลาดสูง
 • ใช้ชีวิตบนความเสี่ยง ใช้เงินฟุ่มเฟือยมากขึ้น
 • รู้สึกไม่มีแรง อ่อนเพลียง่าย
 • ซึมเศร้า เก็บตัว เสียใจง่าย
 • เบื่อ ท้อแท้ สิ้นหวัง
 • ครุ่นคิดวิตกกังวลต่อสิ่งต่างๆ
 • มองโลกในแง่ร้าย
 • ไม่มีสมาธิ ความจำไม่ดี
 • นอนไม่หลับ หรืออยากนอนมากเกินไป
 • มีความคิดอยากฆ่าตัวตาย

สาเหตุของโรคไบโพลาร์

ความไม่สมดุลของสารสื่อประสาทในสมอง ที่มีการทำงานในระดับที่ไม่ปกติ

ญาติที่มีความใกล้ชิดเชื่อมโยงทางสายเลือด เช่น พ่อแม่ หรือพี่น้องที่เป็นโรคนี้ ทำให้มีโอกาสเป็นได้

ได้รับแรงการกระทบกระเทือนจิตใจอย่างรุนแรงฉับพลัน การเจ็บป่วยทางกาย หรือปัญหาความสัมพันธ์ต่อบุคคลใกล้ชิด

การป้องกันโรคไบโพลาร์

 • ควรพบแพทย์และเข้ารับการรักษาสม่ำเสมอ
 • กินยาตามคำสั่งแพทย์ ไม่หยุดการรักษาหรือเลิกกินยากลางคัน เมื่อคิดว่าอาการดีขึ้นแล้ว มีความเสี่ยงสูงที่อาการจะกำเริบและแย่ลงกว่าเดิม
 • ระมัดระวังเรื่องการใช้ยาอื่นๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อสารเคมีในสมอง
 • งดดื่มสุราและงดสารเสพติดต่างๆ 
 • ควรสังเกตอาการที่เป็นสัญญาณบ่งบอกของโรคไบโพลาร์ หากมีความเสี่ยงควรเข้าพบจิตแพทย์เพื่อรับการวินิจฉัยและรักษาที่ถูกต้อง