การเห็นภาพซ้อน เกิดจากโรคหลอดเลือดแข็ง

โรคเซลล์เม็ดเลือดแดงรูปเคียว เป็นโรคทางพันธุกรรมทางเลือดที่ส่งผลกระทบต่อผู้คนหลายล้านคนทั่วโลก แม้ว่าโรคเซลล์รูปเคียวจะทำให้เกิดปัญหาสุขภาพหลายอย่าง รวมถึงความเจ็บปวด การติดเชื้อ และโรคโลหิตจาง หนึ่งในความเสี่ยงที่ไม่ค่อยมีใครทราบเกี่ยวกับภาวะนี้คือ ภาวะหลอดเลือดแดงแข็ง

วันสำคัญของโลกอีก 1 วัน ซึ่งก็คือ วันโรคเม็ดเลือดแดงรูปเคียว (World Sickle Cell Day) โดยทางองค์การสหประชาชาติกำหนดให้วันที่ 19 มิถุนายน ของทุกปี เพื่อสร้างความตระหนักรู้

ทำไมการเห็นภาพซ้อน ถึงเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดแดงแข็ง (Arteriosclerosis) ล่ะ?

สาเหตุเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของผนังหลอดเลือดชั้นในหนาตัวขึ้นเรื่อย ๆ และมีไขมันไปสะสมระหว่างหลอดเลือดเป็นไขมัน จนในที่สุดทำให้เกิดหลอดเลือดตีบตัน เป็นเหตุให้อวัยวะต่าง ๆ ขาดเลือด

ผู้ที่เป็นโรคเซลล์รูปเคียวมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นในการเกิดภาวะหลอดเลือดแดงแข็ง เนื่องจากโรคนี้สามารถทำลายเยื่อบุของหลอดเลือด
นำไปสู่การอักเสบและ การสะสมของคราบจุลินทรีย์ เมื่อเวลาผ่านไป อาจทำให้หลอดเลือดแดงแข็งและตีบแคบ
ซึ่งจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะหัวใจวายและโรคหลอดเลือดสมอง

ความผิดปกตินี้ ส่งผลต่อร่างกายอย่างไร ?

เนื่องจากเลือดไปเลี้ยงอวัยวะส่วนต่างๆได้ไม่ดีพอ จะทำให้เกิดภาวะต่าง ๆ ดังนี้ ทำให้เกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด หรืออาจเกิดกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันได้, เกิดภาวะเลือดเลี้ยงสมองไม่พอ และหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงไตไม่พอ เกิดภาวะไตวายเรื้อรัง ฯลฯ

สาเหตุที่ทำให้เกิดโรคหลอดเลือดแข็ง

อาการของโรคหลอดเลือดแข็ง

การป้องกันโรคหลอดเลือดแข็ง

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเบื้องต้น อาทิ เลิกบุหรี่, ควบคุมปริมาณการดื่มแอลกอฮอร์, ออกกำลังกายควบคุมน้ำหนักและรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ตรวจเลือดเพื่อเช็คสุขภาพ โดยสามารถตรวจเป็นประจำทุกปี ตรวจได้ตั้งแต่อายุ 18 ปี จนถึง 60 ปีขึ้นไปรายการที่แนะนำให้ตรวจในเริ่มต้น อย่างโปรแกรมตรวจสุขภาพตามช่วงวัย ตรวจได้ตั้งแต่ก่อน 35 ปี จนถึง 50 ปี ขึ้นไป