ไข้หูดับ ทานดิบเสี่ยงหูดับ

โรคไข้หูดับ เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย สเตร็พโตค็อกคัส ซูอิส (Streptococcus suis) โดยเชื้อนี้จะอยู่ในทางเดินหายใจของหมู และอยู่ในเลือดของหมูที่กำลังป่วย ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา เผยว่าตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง 25 กันยายน 2566 ประเทศไทยมีผู้ป่วยโรคไข้หูดับมากถึง 436 ราย และมีผู้เสียชีวิตแล้ว 19 ราย

พฤติกรรมของคนไทยนิยมกินหมูกระทะถึง 32.1% โดยมี พฤติกรรมเสี่ยงทำติดโรคไข้หูดับ-โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ไม่แยกตะเกียบคีบอาหารดิบ-สด กินหมูสามชั้น ดื่มน้ำอัดลม เน้นอาหารทะเล และกินอิ่มเกิน นอกจากนี้สาเหตุของการป่วยโรคไข้หูดับเกิดจากการกินหมูดิบ ลาบเลือดดิบ ก้อยดิบ หรือดื่มสุราร่วมกับการกินอาหารสุก ๆ ดิบ ๆ ทั้งนี้ควรยึดหลัก “สุก ร้อน สะอาด” 

อาการของผู้ป่วยโรคหูดับ

เมื่อเชื้อเข้าสู่เยื่อหุ้มสมอง และ กระแสเลือด ทำให้เยื่อหุ้มสมองอักเสบ ข้ออักเสบ ม่านตาอักเสบ และเนื่องจากเยื่อหุ้มสมองอยู่ใกล้กับประสาทหูชั้นในทั้งสองข้าง เชื้อจึงสามารถลุกลาม จึงทำให้เกิดหนองบริเวณปลายประสาทรับเสียง และ ปลายประสาททรงตัว ทำให้หูตึง หูดับ จนกระทั่ง หูหนวก เวียนศีรษะ และ เดินเซตามมาได้ ซึ่งอาการทั้งหมดนี้ จะเกิดขึ้นภายใน 14 วัน หลังจากเริ่มมีอาการไข้ และ หากไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้อง และทันท่วงที ผู้ป่วยจะเสียการได้ยิน และ อาจชีวิตในเวลาต่อมา

การป้องกัน โรคหูดับ