เดินทางเข้าประเทศจีน

เงื่อนไขการตรวจ RT-PCR

มาตรการเมื่อมาถึงจีน

มีมาตรการกักตัว 7 วัน ในที่พักที่ได้รับอนุมัติจากรัฐบาล โดยออกค่าใช้จ่ายเอง และอีก 3 วันที่พำนักหรือที่พักของตนเองตามความเหมาะสม

มาตรการเมื่อกลับถึงไทย

ไม่มีมาตรการกักตัว

1. ขอบเขตการยื่นขอรหัสสุขภาพ

สำหรับผู้ที่จะเดินทางจากประเทศไทยไปยังประเทศจีน เนื่องจากพื้นที่เปลี่ยนเครื่องระหว่างประเทศที่สนามบินในประเทศไทยไม่มีบริการการตรวจ RT-PCR ดังนั้นทางสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่จีนในประเทศไทยจึงไม่รับคำขอรหัสสุขภาพจากผู้โดยสารที่จากประเทศที่สามมาประเทศไทยเพื่อเปลี่ยนเครื่องไปยังประเทศจีน

2. ข้อกำหนดการตรวจก่อนเดินทาง สำหรับบุคคลประเภทต่างๆ

2.1 ผู้ที่เดินทางกลับประเทศจีนแบบบุคคลทั่วไป

ประเภท

ผู้ที่เดินทางกลับประเทศจีนแบบบุคคลทั่วไป

ข้อกำหนดในการตรวจ

ตรวจ RT-PCR จำนวน 2 ครั้งภายใน 48 ชั่วโมงก่อนเดินทาง ในสถานพยาบาลที่ได้รับการรับรอง 2 แห่ง และเก็บตัวอย่างทั้ง 2 ครั้ง จะต้องมีระยะห่างกันอย่างน้อย 24 ชั่วโมง 

ครั้งที่ 1 : 48 ชั่วโมงก่อนเดินทาง

ครั้งที่ 2 : 24 ชั่วโมงก่อนเดินทาง 

2.2 ผู้ที่เคยมีประวัติการติดเชื้อ ผู้ที่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยติดเชื้อและผู้ที่มีอาการต้องสงสัย

ประเภท

ผู้ที่เคยมีประวัติการติดเชื้อ รวมถึงผู้ที่เคยได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคปอดอักเสบจากโควิดหรือมีผลตรวจ RT-PCR ที่เป็นบวก

ข้อกำหนดในการตรวจ

ได้รับผลตรวจ RT-PCR ที่เป็นลบ จำนวน 2 ครั้ง ในสถานพยาบาลที่ประเทศไทยได้รับการรับรอง (ต้องมีระยะห่างของการเก็บตัวอย่างทั้ง 2 ครั้ง อย่างน้อย 24 ชั่วโมง) หลังจากครบ 14 วัน (นับจากผลรายงานทั้งหมด 2 ฉบับ โดยเลือกผลตรวจฉบับล่าสุดของการตรวจข้างต้น) จึงจะสามารถยื่นขอรหัสสุขภาพได้ การยื่นขอรหัสสุขภาพจะอ้างอิงจาก ข้อกำหนดการตรวจ RT-PCR ก่อนออกเดินทางของบุคคลทั่วไปที่เดินทางไปยังประเทศจีน

2.3 ผู้ที่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยติดเชื้อและผู้ที่มีอาการต้องสงสัย

ประเภท

ผู้ที่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยติดเชื้อและผู้ที่มีอาการต้องสงสัย

ข้อกำหนดในการตรวจ

ต้องทำการสำรวจสุขภาพตนเองเป็นเวลา 5 วัน หากไม่มีอาการหรือความผิดปกติใดๆในช่วงดังกล่าว จึงจะสามารถยื่นขอรหัสสุขภาพได้ การยื่นขอรหัสสุขภาพจะอ้างอิงจาก ข้อกำหนดการตรวจ RT-PCR ก่อนออกเดินทางของบุคคลทั่วไปที่เดินทางไปยังประเทศจีน

บริการตรวจ RT-PCR เพื่อเดินทางไปประเทศจีน

เอกสารที่ใช้ยื่นขอรหัสสุขภาพ

 • ผลตรวจ RT-PCR จำนวน 2 ครั้ง
 • ตั๋วเครื่องบินไปยังประเทศจีน

3. ข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการตรวจและผลตรวจ

  • ทางสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนในประเทศไทยจะไม่กำหนดรายชื่อสถานพยาบาลการตรวจ RT-PCR อีกต่อไป โดยสามารถเข้ารับการตรวจได้ในสถานพยาบาลที่ประเทศไทยได้รับการรับรอง เพื่อความสะดวกสำหรับผู้ที่ยื่นขอรหัสสุขภาพ รายชื่อสถานพยาบาลที่ทางสถานกงสุลใหญ่จีนประจำประเทศไทยแนะนำมีดังนี้…. รายละเอียดเพิ่มเติม

  • ผู้ยื่นขอรหัสสุขภาพจะต้องเดินทางไปตรวจที่สถานพยาบาลพร้อมแสดงเอกสารประจำตัวเมื่อเข้ารับการตรวจ และการตรวจ RT-PCR จะต้องเก็บตัวอย่างที่เยื่อบุด้านหลังโพรงจมูก โดยระบุเป็นภาษาอังกฤษให้ชัดเจนว่า “RT-PCR”

4. การยื่นขอรหัสสุขภาพ

  • ผู้มีสัญชาติจีน (หมายรวมถึง ผู้ถือหนังสือเดินทางจีน เอกสารเดินทางจีน ผู้ถือบัตรผ่านเข้าออกแผ่นดินใหญ่สำหรับชาวฮ่องกงและมาเก๊า ผู้ถือบัตรผ่านเข้าออกแผ่นดินใหญ่สำหรับชาวไต้หวัน)  สามารถค้นหามินิโปรแกรม “รหัสสุขภาพเพื่อป้องกันโรคระบาด” ในวีแชท หรือสแกนคิวอาร์โค้ดด้านล่างนี้เพื่อยื่นขอรหัสสุขภาพ

  • ผู้ที่ไม่ใช่สัญชาติจีน สามารถยื่นขอรหัสสุขภาพได้ที่เว็บไซต์ยื่นขอรหัสสุขภาพสำหรับชาวต่างชาติ…ที่นี่

5. การตรวจสอบและการอนุมัติ

  • เพื่อรับประกันคุณภาพของผลตรวจ สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่จีนในประเทศไทยจะติดต่อสถานพยาบาลเพื่อตรวจสอบและยืนยันผลตรวจ ผู้ยื่นขอรหัสสุขภาพกรุณาอัพโหลดผลตรวจทันทีที่ได้รับผลตรวจ การส่งเอกสารภายใน 3 ชั่วโมงก่อนเดินทางอาจไม่ได้รับการตรวจสอบและอนุมัติได้ทันเวลา ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้ยื่นขอรหัสสุขภาพได้รับรหัสสุขภาพล่าช้า และอาจส่งผลกระทบต่อการเดินทางได้

  • สายการบินจะตรวจสอบรหัสสุขภาพและผลตรวจ RT-PCR

2.1 ผู้โดยสารที่เดินทางไปยังประเทศจีนจะต้องเปิดมินิโปรแกรม เข้าสู่ระบบ และแสดงรหัสสุขภาพ ห้ามใช้การจับภาพหน้าจอ ภาพที่พิมพ์ออกมา และภาพในรูปแบบอื่นๆ

2.2 ผู้โดยสารที่เดินทางไปยังประเทศจีนจะต้องแสดงผลตรวจ RT-PCR ในรูปแบบกระดาษ และต้องมีผลเป็นลบเท่านั้นจึงจะสามารถเดินทางได้