เล่นโยคะ ปรับสมดุลฮอร์โมนร่างกาย

วันที่ 21 มิถุนายนของทุกปี จุดเริ่มต้นจากคุณนเรนทรา โมดี นายกรัฐมนตรีประเทศอินเดีย ผู้เสนอต่อที่ประชุมสหประชาชาติ และตั้งวันโยคะสากลขึ้นมา ในปัจจุบันโยคะเป็นที่รู้จักและนิยมไปทั่วโลก

โยคะ ส่งผลต่อฮอร์โมน (Hormone) ยังไง?

การฝึกโยคะ เพื่อควบคุมฮอร์โมนผ่านหลายกลไก ประการแรก ท่าทางและการเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้องกับการฝึกโยคะสามารถกระตุ้น ระบบต่อมไร้ท่อซึ่งมีหน้าที่ผลิตฮอร์โมน (Endocrine System) การกระตุ้นนี้สามารถเพิ่มการผลิตฮอร์โมนบางชนิด เช่น เทสโทสเตอโรน (testosterone) และโกรทฮอร์โมน (growth hormone) และลดการผลิตฮอร์โมนอื่นๆ เช่น คอร์ติซอล (Cortisol) และอะดรีนาลีน (Adrenaline)

เทคนิคการหายใจหรือปราณายามะ (Pranayama) ที่ใช้ในโยคะก็มีผลเช่นกัน เกี่ยวข้องกับกลุ่มฮอร์โมน แสดงให้เห็นว่าการหายใจลึกๆ ช่วยลดความเครียดและความวิตกกังวล ซึ่งจะลดระดับคอร์ติซอล (Cortisol) และปรับปรุงความสมดุลของฮอร์โมน การฝึกโยคะเป็นประจําทําให้ สุขภาพโดยรวมมีความสมบูรณ์แข็งแรง ควรฝึกเป็นประจํา อย่างน้อยสัปดาห์ละ 3-4 ครั้ง

ข้อดีของการฝึกโยคะ

ข้อควรระวัง

การฝึกโยคะ เป็นประจํา ต้องไม่ลืมที่จะตรวจสุขภาพประจําปี อย่างโปรแกรมตรวจสุขภาพตามช่วงวัย ตรวจได้ตั้งแต่ก่อน 35 ปี จนถึง 50 ปี ขึ้นไป หรือ ตรวจฮอร์โมนเพศ เพื่อเช็คดูความแข็งแรงของร่างกายและความสมดุลของฮอร์โมน