โรคอ้วน ขึ้นง่ายลดยาก

ภาวะที่ร่างกายมีการสะสมไขมันมากเกินกว่าปกติหรือมากเกินกว่าที่ร่างกายจะเผาผลาญ จึงสะสมพลังงานที่เหลือเอาไว้ในรูปของไขมันตามอวัยวะต่างๆ ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาสุขภาพ และเป็นสาเหตุของการเกิดโรคเรื้อรังต่างๆ ตามมา สาเหตุที่ทำให้เกิดโรคอ้วน แบ่งออกเป็น ปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอก ซึ่งส่วนใหญ่แล้วผู้ที่เป็นโรคอ้วน มักมีสาเหตุจากปัจจัยภายนอก เพราะมีพฤติกรรมการรับประทานที่ตามใจตนเอง จนทำให้รับประทานเกินความต้องการของร่างกาย

สาเหตุของโรคอ้วน

การเลือกบริโภคอาหารที่มีแคลอรีสูง ไขมันอิ่มตัว น้ำตาล และอาหารแปรรูปเป็นประจำอาจจะทำให้น้ำหนักเพิ่มขึ้นและเป็นโรคอ้วนได้

การขาดการออกกำลังกายและดำเนินชีวิตแบบนั่งประจำอาจทำให้น้ำหนักเพิ่มขึ้นและเป็นโรคอ้วนได้ การใช้เวลามากเกินไปในการนั่งหรือทำกิจกรรมที่มีการเคลื่อนไหวน้อยที่สุดอาจส่งผลให้ได้รับแคลอรี่มากเกินไปและใช้พลังงานน้อยลง

บุคคลบางคนอาจมีความโน้มเอียงทางพันธุกรรมต่อโรคอ้วน ทำให้ยากขึ้นสำหรับพวกเขาที่จะรักษาน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ

ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อการใช้ชีวิตประจำวันมักจะมีผลต่อโรคอ้วนได้ เช่น การรับประทานอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพ

ปัจจัยทางอารมณ์ เช่น ความเครียด ความหดหู่ และความเบื่อ อาจนำไปสู่การกินมากเกินไปหรือใช้อาหารเป็นกลไกในการเผชิญปัญหาหรือเพื่อลดความเครียดอาจจะมีผลต่อน้ำหนักและเกิดโรคอ้วนตามมาในอนาคต

ยาบางชนิด เช่น ยากล่อมประสาท ยารักษาโรคจิต คอร์ติโคสเตียรอยด์ และยาฮอร์โมนบางชนิด อาจทำให้น้ำหนักเพิ่มขึ้นเป็นผลข้างเคียง

การนอนพักผ่อนที่ไม่เพียงพอสามารถรบกวนการควบคุมฮอร์โมนของร่างกายอาจจะนำไปสู่ความหิวและความอยากอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพมากขึ้น

หากมองเพียงเรื่องน้ำหนักมาก ขนาดตัวที่ใหญ่ ใส่เสื้อผ้าไม่มั่นใจ ล้วนเป็นเรื่องของบุคลิกภาพ ความสวยความงาม นับว่ากลายเป็นเรื่องเล็กไปเลย หากเทียบกับสิ่งที่จะตามมาเมื่อเป็นโรคอ้วน นั่นก็คือ “โรคร่วมจากความอ้วน” ซึ่งเกิดจากไขมันที่สะสมตามอวัยวะต่างๆ ตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้า และยิ่งอ้วนมากยิ่งจะมีโอกาสเสียชีวิตได้เร็วกว่าคนทั่วไปเฉลี่ยประมาณ 7-10 ปี การตระหนักรู้และดูแลตนเองให้ห่างไกลจากโรคอ้วน คือสิ่งสำคัญ เพราะไม่ใช่แค่ตัวเลขบนตราชั่ง แต่คือการมีสุขภาพดีในระยะยาว